Jak se
projevuje
demence
?

Demence je porucha intelektu, paměti a osobnosti,
která výrazně narušuje běžné denní aktivity.

Okolo 50 milionů lidí s demencí žije na celém světě.

Každé 3 vteřiny se u někoho na světě projeví demence.

paní
ico
Ztráta paměti
ico
Změněné vizuální vnímání
ico
Špatná orientace v prostoru a čase
ico
Obtíže při vykonávání běžných denních činností
Zhoršení sebeobsluhy
ico
Potíže se slovním vyjadřováním
ico
Potíže se soustředěním a přemýšlením
Špatný úsudek
ico
Obtížné ovládání emocí a změny v osobnosti
ico
Sociální izolace

Demence není přirozeným nebo nevyhnutelným následkem stárnutí. Aktivním přístupem k rizikovým faktorům lze nástup a rozvoj demence zbrzdit nebo oddálit.

Stáhnout jako PDF